Coaching on the job 2018-03-23T13:49:29+00:00

WERKEN AAN JOUW

VERKOOPKRACHT?

COACHING ON THE JOB

Trainen is goed, maar coachen is beter

Om te borgen dat alle opgedane kennis uit de training ook daadwerkelijk wordt toegepast loopt Verkoop-Kracht mee met de betreffende verkoper op de vloer.

Tijdens dit coachen-on-the-job kijken we waar er nog iets bijgeschaafd kan worden, niet vanuit een belerend perspectief maar werkend vanuit de intrinsieke motivatie van de verkoper. Pik je alle signalen van de klant wel op? Zo ja, hoe ga je daarmee om? Heb je het resultaat gekregen wat je voor ogen had? Wat zou je zelf kunnen doen om een ander resultaat te kunnen krijgen? Als je op al deze vragen een antwoord krijgt vanuit de praktijk dan kun je snel en doeltreffend een andere aanpak aanleren om zo een veel beter resultaat te krijgen.